Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Με έδρα το Μοσχάτο η ομάδα του Εθνικού Πειραιώς για την προσεχή σεζόν (2015-2016) μετά από απόφαση του Δ.Σ. Μοσχάτου - Ταύρου.
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 24 Ιουνίου 2015 ηµέρα Τετάρτη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μοσχάτου - Ταύρου, με θέμα : Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθµ. πρωτ. 14478/10-6-2015 αιτήµατος του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου «ΕΘΝΙΚΟΣ Πειραιώς» που αφορά στην παραχώρηση του ∆ηµοτικού Γηπέδου Μοσχάτου για τη σεζόν 2015-2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου.


ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση του δηµοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Μοσχάτου για την νέα αγωνιστική σεζόν 2015 - 2016, σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ: 14478/10.06.2015 αίτηση του αθλητικού συλλόγου «ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», για τις προπονήσεις και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ανδρικής οµάδας,

Δείτε την εισήγηση του Τµήµατος Αθλητισµού & Νέας Γενιάς, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούµε εσάς & τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να εξετάσετε το παρακάτω προς έγκριση αίτηµα: Σύµφωνα µε την αίτηση µε αριθ. πρωτ: 14478/10.06.2015 του αθλητικού συλλόγου «ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ζητείται να παραχωρηθεί το δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μοσχάτου για την νέα αγωνιστική σεζόν 2015-2016, για τις προπονήσεις και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ανδρικής οµάδας, σε ώρες που δεν θα επηρεάζουν τις προπονήσεις των οµάδων του Μοσχάτου.

Εντεταλµένος Σύµβουλος Αθλητισµού
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣΣύνδεσμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου